Програмата Child Defender е създадена с цел защита на потребителите – децата при употребата на Интернет. Тя е за всеки съвестен родител, напълно безплатна е, използва се лесно. Просто я свалете от линка вляво. Ефектът на закрила се осъществява чрез няколкото основни механизми - поддържа се списък на забранени сайтове, филтрира се съдържанието на сайтовете и се отказва достъп до тях ако съдържат думи от списъка на забранените думи, блокира се достъп до избрани от родителя програми, настройват се часови зони, в които Интернет е недостъпен и/или компютърът се изключва автоматично. Child Defender осигурява и механизъм за запис на дейностите на детето чрез следене на посетените сайтове, чрез логване на информация за стартираните програми и чрез заснемане на Десктопа на всеки 15 минути.

Изтеглете Child Defender - безплатно


От сайта на СОУЕЕ - гр.Русе - http://www.kids.souee.org