Безопасно използване на Интернет според възрастта

от 7 до 9 годишни

Малките ученици могат да влизат в Интернет както в училище и при приятелите си, така и в къщи. Родителите и децата трябва да обсъдят подходящото използване на Интернет и да уточнят правила, които да се спазват. Децата от 7 до 9 години имат вече изградено относително добро разбиране за това, което виждат. Те обаче не са подготвени да боравят с всички материали, които Интернет предлага, по-специално материали (изображения, текст или звук), които са заплашителни или по друг начин неподходящи за тях. Обсъждането на тези въпроси и обясняването на различните неща, които децата може да срещнат в Интернет, ще им помогне да станат отговорни и да бъдат в състояние да работят по сигурен начин в Интернет. За да помогнат на децата си, родителите трябва да споделят своя собствен опит и оценки за използването на Интернет.

На тази възраст все още са приоритетни ограниченията, както и защитата и надзора при използването на Интернет. За препоръчване е родителите и децата да си уточнят правила за използване на Интернет, които да бъдат преглеждани и променяни с порастване на децата.

 • Използването на Интернет би трябвало да бъде позволено само в присъствието на родителите. Това гарантира, че те ще могат да помогнат веднага на място при възникването на проблем.
 • Ако компютърът е поставен в стаята, където се разполага цялото семейство, използването на Интернет става част от ежедневието на семейството.
 • Детето на тази възраст все още не е в състояние да определи благонадеждността на даден сайт, така че той/тя би трябвало винаги да иска разрешение от родителите си, преди да публикува лична информация.
 • Чат-стаите и други публични дискусии в реално време, все още не са подходящи за детето. Ето защо е-мейл адресът, използван от тази възрастова група, трябва да е общ семеен адрес.
 • Създаването на работна среда с ограничени права, помага на детето да се научи да използва компютъра самостоятелно.
  Прочетете още:
  Безопасна работна среда
 • Препоръчително е използването но филтриращи програми за предотвратяване на достъпа до неподходящи сайтове, но е важно и активното участие на родителите, когато децата им са в Интернет.

  Още материали за родители:
  http://safe.teacher.bg/html/v_turvallisuus_ja_lapsen_ika.htm#link2